Hoewel ieder strategieontwikkelingsproject anders is, is er een aantal gemeenschappelijke stappen. De stappen die voor de ontwikkeling van uw strategie moeten worden gevolgd, worden in nauw overleg met u bepaald. U en uw team behouden dus de volledige controle over het proces.

Gezamenlijk bepalen van de opzet van het strategieontwikkelingsproject

Allereerst zullen wij elkaar persoonlijk ontmoeten om de grote lijnen van uw strategieontwikkelingsproject te bespreken. De onderwerpen die wij tijdens deze bijeenkomst zoal met u bespreken, zijn: de doelstellingen van uw bedrijf; de opzet en omvang van het project; de personen van wie het perspectief en draagvlak cruciaal zijn en die daarom deel van het team zullen uitmaken.

Uitbrengen van een voorstel zonder verplichting

Na deze bijeenkomst zullen wij zonder verplichting op basis van wat we hebben besproken een voorstel uitbrengen.

Gezamenlijk creëren van inzicht in de voornaamste strategische opties voor uw bedrijf

Nadat u akkoord bent met het voorstel, gaan wij samen met u van start met het creëren van inzicht in de voornaamste strategische opties voor het realiseren van uw winstdoelstellingen. Dit inzicht wordt gecreëerd door middel van diepte-interviews en vaak ook door een workshop met uw team en mogelijk andere belanghebbenden, bijvoorbeeld klanten. In dit stadium maken we gebruik van verschillende modellen, matrices en grafieken om het inzicht in de voornaamste strategische opties voor uw bedrijf te bevorderen.

Gezamenlijk evalueren en selecteren van de voornaamste strategische opties 

Tijdens de laatste fase worden de voornaamste strategische opties geëvalueerd en geselecteerd. Dit gebeurt door middel van een workshop waarin u en uw team evalueert en besluit:

  • op welke marktsegmenten uw bedrijf zich gaat richten (en op welke niet) om haar doelstellingen te realiseren
  • hoe uw bedrijf een winnaar wordt in de marktsegmenten waarop het zich gaat richten (hoe verkrijgt uw bedrijf concurrerend voordeel)
  • waar uw bedrijf haar middelen gaat inzetten om over de capaciteiten te beschikken die vereist zijn om te winnen

Modellen, matrices en grafieken worden gebruikt om dit proces te vergemakkelijken.

Zodra uw strategie is geformuleerd, helpen wij u en uw team met het identificeren van de mogelijke risico’s en met het formuleren van acties die deze risico’s verminderen. Wij helpen u en uw team ook op weg met de implementatie van uw herziene strategie middels het formuleren van acties en mijlpalen en het aanwijzen van hoofdverantwoordelijken.

We rapporteren uw herziene strategie (de uitkomst van de workshop) op duidelijke en bondige wijze.