Een strategie vergroot de kans dat uw winstdoelstellingen worden gerealiseerd. Een strategie houdt rekening met de (veranderende) vraag, het (veranderend) concurrentielandschap, de (veranderende) successfactoren voor het verkrijgen van concurrentievoordeel en met mogelijke zwaktes van het bedrijf.

Strategieën worden voor de verschillende onderdelen binnen een bedrijf ontwikkeld zodat zij beter op elkaar zijn afgestemd. De reikwijdte van deze strategieën verschilt:

 

Bedrijfsstrategie
Functionele strategie (bijvoorbeeld Research & Development)
(Sub) Business Unit strategie
Segment strategie
Business Model innovatie
Product/service & waarde propositie innovatie 
Key Account strategie

 

Een strategie is niet statisch. Een strategie moet worden aangepast als één of meer aannames waarop deze is gebaseerd niet langer geldig zijn. Het continu toetsen van uw strategie is daarom noodzakelijk.