De essentie van strategie is het maken van keuzes (wat doen we wel en wat doen we niet) om de kans op toekomstig succes van uw bedrijf te vergroten.  

 De centrale vragen zijn:

  • Wat zijn de aspiraties en concrete doelstellingen van uw bedrijf?
  • Op welke marktsegmenten gaat uw bedrijf zich richten om zijn doelstellingen te realiseren (en op welke niet)?
  • Hoe wordt uw bedrijf een winnaar in de marktsegmenten waarop het zich gaat richten (hoe verkrijgt uw bedrijf concurrerend voordeel)?
  • Waar gaat uw bedrijf zijn middelen inzetten om over de capaciteiten te beschikken die vereist zijn om te winnen?